travel@edentour.am
AMD
USD
EUR
RUR
|
Հայ
Ամանորը Ջերմուկ Վեռոնա ռեզորթ
417.69 USD

Սենյակի տեսակը

31․12․21-05․01․22

 Ստանդարտ երկտեղանի/1 անձ/

 170․000 ՀՀ դրամ

 Ստանդարտ երեքտեղանի/1 անձ/

 150․000 ՀՀ դրամ

 Դելյուքս երկտեղանի/ 1 անձ/ 

 200․000 ՀՀ դրամ

 Լյուքս երկտեղանի / 1 անձ/

 220․000 ՀՀ դրամ

 Ընտանեկան չորստեղանի/անձ/

 150․000 ՀՀ դրամ

   

 Փաթեթը ներառում է՝

  • Գալա ընթրիք՝ շոու ծրագրով
  • Նախաճաշ
  • Ընթրիք
  • Խաշ
  • Լողավազան
  • Ավտոկայանատեղի
  • Wi-Fi

 

© 2022 EdenTour. All rights reserved.