travel@edentour.am
AMD
USD
EUR
RUR
|
Հայ
Արզնի-1

Սենյակի տեսակը

Գները գործում են ամբողջ տարվա համար

Մեկտեղանի ստանդարտ

19․000 դրամ

Երկտեղանի ստանդարտ /1 անձ/

17․000 դրամ

Լյուքս երկտեղանի /1 անձ/

21․000 դրամ

Գինը ներառում է՝ նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք, բուժումներ:

Մինչև 4 տարեկան երեխան՝ անվճար:

4-12 տարեկան երեխան՝ 50% զեղչ:

© 2023 EdenTour. All rights reserved.